27 januari 2020

PAREL Express

Senioren gratis samen in beweging!
Gezamenlijk, Gezond en Gezellig.

De PAREL Express is de nieuwe naam van het Oisterwijks toeristentreintje. ‘Ons Oisterwijk’ is de naam van de nieuwe stichting die de PAREL Express exploiteert.
Zij zetten de PAREL Express in voor diverse activiteiten binnen onze gemeente. Naast de reguliere toeristische evenementen en thematische ritten richten zij zich op sociaal-maatschappelijke activiteiten; op ritten voor o.a. senioren, gehandicapten, minder bedeelden.
Stichting Oisterwijk Centraal zal u met de PAREL Expres ophalen om in zwembad Den Donk onder deskundige leiding een gezellige en ‘beweeglijke’ ochtend te beleven.

Ontmoeting in Beweging!
Deelnemers aan dit programma kunnen op maandag- en vrijdagochtend instappen in de Parel Express en meedoen aan een gezellig beweegprogramma in zwembad Den Donk. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal, maar ook gezond bewegen wordt gestimuleerd. Dat kan op meerdere manieren: vrij zwemmen, gymmen op de stoel of meegaan met een wandelgroepje onder leiding van een wandelcoach. Ook hiervoor is het start- en eindpunt het zwembad. Na afloop wordt met de hele groep koffie/thee gedronken en wordt men weer netjes teruggebracht naar het opstappunt.