23 maart 2020

Buurtgenoten: “Senior in Beeld”

Hebt u op 12 maart direct of later via YouTube gekeken naar de uitzending van MTV? Daar was de start van Senior in Beeld.

De eerste echte beelden van activiteiten waren te zien op 2 april bij MTV met het thema Sport en (therapeutisch) bewegen. Buurtgenoten heeft het initiatief genomen om samen met andere organisaties maar vooral met beelden opgenomen door MTV activiteiten van senioren in beeld te brengen om senioren te laten zien wat er allemaal gebeurt in het dorp voor senioren. Tevens wordt informatie gegeven over de activiteiten en organisaties, waardoor u wellicht ook gaat deelnemen. Een doelstelling is naast de informatie, dat ieder actief deelneemt aan de samenleving in welke vorm dan ook. De bedoeling is dat elke eerste donderdag van de maand een of meer activiteiten van en door senioren in beeld komen in een kort item van ongeveer tien minuten. Verdere achtergrondinformatie over de activiteiten en organisaties wordt daarna opgenomen in Nieuwsklok op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein en / of het katern Moergestel Nieuws.
Helaas zal het na 2 april even duren voor het vervolg door het coronavirus. Op dit moment willen we noch de activiteiten met senioren in beeld, noch de mensen van MTV in situaties brengen met gevaar om het virus op te lopen. Daarom zijn de opnames gestopt tot het moment dat het weer veilig is.
Samen met MTV regelt een redactieteam, bij wie u terecht kunt voor uw vragen en suggesties, het project. Het team bestaat uit Piet Gelden, pgelden@home.nl (coördinator buurtgenoten / Senior in beeld), Trees Verhoeven, verhoevengianotten@home.nl (coördinator planning en contact MTV), Jan Geerts, jan-ine.geerts@hetnet.nl.