AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 2024 SVM-MOERGESTEL

Middels een formulier kunt u zich aanmelden als lid van Seniorenvereniging Moergestel (SVM). U krijgt dan een ledenpas die voordelen biedt.

Uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren.


Het lidmaatschapsgeld wordt bij uitdrukkelijke voorkeur geïnd via een automatische afschrijving, waarvoor een machtiging wordt gegeven op het aanmeldingsformulier.

Het lidmaatschap voor 2024 bedraagt € 22,00 (met eventuele jaarlijkse indexering). Bij aanmelding later in het jaar wordt een bedrag naar rato berekend (kwartaal).

Door vermelding van uw e-mailadres krijgt u toegang tot het ledendeel van de website van KBO-Brabant.

 

Als u lid van SVM wordt, krijgt u een kennismakingspakket aangereikt.

Het bestaat o.a. uit algemene informatie, de informatieperiodiek van Seniorenvereniging Moergestel, waarin het jaarprogramma staat en een overzicht van activiteiten, bijeenkomsten en cursussen.

Om u nader te oriënteren kunt u ook een kijkje nemen op de website http://www.senioren-moergestel.nl

Wilt u ter oriëntatie een gesprek met een bestuurslid van SVM, neem contact op met het secretariaat, 

telnr. 06 51072945.

Of u kiest voor een afspraak met de ledenadministrateur, die het kennismakingspakket van SVM bij u thuis brengt en tevens de inschrijving regelt.

 

U  kunt het Inschrijfformulier SVM 2024  downloaden, uitprinten, invullen en opsturen/afgeven bij:

Ledenadministratie SVM, e-mail: leaweb.svm@outlook.com

Rien Schilders,  Raadhuisstraat 3,  5066 AP Moergestel,  Tel. 013-513 1957