SVM is onderdeel van KBO-Brabant.

Belangenorganisatie voor senioren. Onze afdeling Moergestel behoort tot de Kring Beekland.

U vindt hier de website van de kring: https://www.kringbeekland.nl

 

Doelstelling:

het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, verkeer, mobiliteit en inkomen.


Uitgangspunten:

  • Het algemeen belang van de leden staat centraal.
  • Er is een hiërarchische structuur met KBO-Brabant en KBO-kring Beekland.
  • Collegiale samenwerking.

Taken:

  • Het stimuleren en daar waar gewenst afstemmen van activiteiten met de KBO kring Beekland
  • Het initiëren en doen uitvoeren van sociaal culturele activiteiten
  • Het initiëren van activiteiten m.n. op het vlak van wonen, zorg, welzijn, dienstverlening, verkeer en mobiliteit
  • Informatievoorziening
  • Belangenbehartiging van alle SVM-leden van de kern Moergestel