Wanneer u het mutatieformulier hieronder niet online wilt/kunt invullen en versturen, vindt u hierna de link naar de papieren PDF-versie. Die kunt u downloaden, printen, invullen en inleveren bij het secretariaat of de ledenadministratie.

Mutatieformulier SVM-leden

Onze voorkeur gaat uit naar het onderstaande online-formulier. HET WERKT NU HELAAS NOG NIET!

Dit invulformulier is voor een correctie in het ledenbestand, voor de bezorging van het ledenmagazine "Ons" en de maandelijkse nieuwsbrief. Het wordt verstuurd naar het secretariaat en de ledenadministratie van SVM.
  • A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.
  • Dit adres altijd invullen.
  • Alleen invullen als dat van toepassing is.
  • IBAN i.v.m. incasso contributie