Seniorenadvisering door een vrijwillige ouderenadviseur (VOA)

De ouderenadviseur, een geschoolde vrijwilliger, zorgt voor de individuele belangenbehartiging. Op verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert deze over regelgeving en voorzieningen op de terreinen van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en deelname aan de samenleving. Waar nodig verwijst deze u door naar een instantie.

De hulp en het advies van de ouderenadviseur zijn gratis. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen en/of een gesprek hebben met een van de SVM-ouderenadviseurs: