Vrijwillige Ouderenadviseur ‑ VOA

Een belangrijke doelstelling van SVM is de belangenbehartiging van de leden. De ouderenadviseur, een geschoolde vrijwilliger, zorgt speciaal voor de individuele belangenbehartiging. Op verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert hij over regelgeving en voorzieningen op de terreinen van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en deelname aan de samenleving.

Zo nodig verwijst hij u.

De hulp en het advies van de ouderenadviseur is gratis.

Het besluit wat u ermee doet, is aan u.

U kunt telefonisch contact opnemen en een gesprek bij u thuis hebben, als u dat verkiest. Hebt u moeite met het invullen van formulieren of uw belastingaangifte? Of weet u zich geen raad met uw administratie? De ouderenadviseur maakt u wegwijs in het beheer van uw administratie. 

Twijfelt u, hebt u vragen: neem gerust contact op.

Seniorenvereniging Moergestel heeft de volgende ouderenadviseurs:

  • Corry de Jong, Past. Janssenstraat 22,
    5066 VC Moergestel,tel. 013-5133295.
  • Jan Geerts, De Beemdacker 2, tevens cliëntondersteuner
    5066 AC Moergestel,tel. 013-5131833

De belastingservice wordt ook door ouderenadviseurs verzorgd. Deze is bedoeld voor senioren die niet in staat zijn zelf hun belastingaangifte voor de ‘inkomstenbelasting’ te verzorgen. De service bestaat uit hulp bij het invullen van het E-(eenvoudig) biljet of T-(teruggaaf)biljet inkomsten-belasting voor particulieren.

Leden van SVM komen in aanmerking voor deze belastingservice. Jaarlijks wordt in de Nieuwsbrief van SVM van januari / februari en op de website nadere mededeling gedaan over de inhoud van de belastingservice, zoals de inkomensgrens. Bij de aangifte wordt meteen gecheckt of u in aanmerking komt voor toeslagen. Zo nodig helpt de adviseur u bij het invullen van de formulieren.

Als u gebruik wilt maken van de belastingservice of informatie wilt, neemt u contact op met:

Harrie de Laat, tel. 013-5132330   of

Jo van Dijk,      tel. 013-5131527