WONEN VOOR SENIOREN             

Versie januari 2021.
Als u iets wilt weten over wonen, kunt u, afhankelijk van uw vraag of probleem, o.a. terecht bij de gemeente (aan het loket of bij raadsleden),
de woonstichting, een makelaar, Seniorenvereniging Oisterwijk voor wonen (SVO), een verzorgingshuis en ook bij de ouderenadviseurs van SVM.
In onderstaande informatie staat beperkte inhoudelijke informatie op hoofdlijnen en wordt de weg gewezen om verder te kunnen. Wonen is te veel omvattend om volledig te zijn. Er worden accenten gelegd met nadruk op senioren. U kunt uw vragen en opmerkingen ook neerleggen bij SVM.
Blijvend Thuis
Senioren wonen steeds langer zelfstandig. Dat kan als de woning comfortabel en veilig is. Sinds een aantal jaren is er aandacht om bij senioren de mogelijke knelpunten in de woning te inventariseren en om als vervolg een woonverbeteradvies te geven. Daarmee kan de bewoner zelf de woning seniorgeschikt (laten) maken. Het aantal senioren neemt toe, de woonwensen nemen toe en een geschikte, betaalbare ‘seniorenwoning’ is niet eenvoudig te vinden. Waaraan te denken bij een seniorgeschikte woning: een gelijkvloerse woning, een veilige trapleuning, antislip in badkamer, geen drempels, teruggebogen deur-klinken, eengreeps mengkranen enz. enz.). Neem gerust contact op met het bestuur van SVM voor advies. SVM heeft een persoon met het aandachtsgebied wonen. Ze helpen u verder.
Ik wil huren, hoe gaat dat?
U kunt een particuliere woning of appartement huren. U gaat zelf op zoek naar een geschikte woning, kijk naar advertenties en in uw omgeving, bijvoorbeeld ook naar nieuwbouwprojecten. U regelt alles zelf met de eigenaar van het huurpand of via een makelaar.
U wilt huren via de woonstichting, in de gemeente Oisterwijk via woonstichting Leystromen (www.leystromen.nl). Sinds 2017 is Leystromen onderdeel van Woninginzicht, www.woninginzicht.nl De website geeft alle informatie over de samenwerkende woonstichtingen. (Zie verderop). Maar u kunt nog gewoon een woning huren via Leystromen. U dient te zijn ingeschreven bij de woonstichting. De voorwaarden kunt u opvragen. De vrijgekomen woningen staan bijna dagelijks op de website van Leystromen. U kunt via internet online intekenen. U kunt ook naar het spreekuur gaan op Park Stanislaus in de even weken op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Zo nodig wordt u ter plaatse begeleid bij de intekenprocedure. Ook telefonische hulp is mogelijk. E-mail info@leystromen.nl; Tel. 088-0313300; brieven naar Woonstichting Leystromen, Postbus 70, 5120 AB Rijen. Als u in aanmerking komt voor een woning, krijgt u een aanbod. Voor alle verdere informatie over inschrijving, toewijzing of voorrang bij toewijzing verwijzen we naar de website. Op Park Stanislaus liggen ook folders van Leystromen.
Vanaf einde 2017: worden de huurwoningen van Leystromen ook aangeboden bij “Woning in Zicht” in Tilburg e.o.. Hierdoor ontstaat er een groter gebied waarbinnen ieder kan intekenen op een huurwoning. Het gaat om de gemeentes: Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Kaatsheuvel, Waalwijk, Dongen. Kleine kantoren worden gesloten. Het is verstandig om op de website te kijken en de informatie goed te volgen. Bel zo nodig naar de woonstichting. Senioren zullen daarbij vaak hulp nodig hebben.
De huurinkomens bij Leystromen om in aanmerking te komen voor een huurwoning wijzigen jaarlijks. U kunt deze opvragen of zelf op internet vinden. Van tijd tot tijd verkoopt de woonstichting woningen.
Als huurder hebt u rechten en plichten. De woonstichting of de eigenaar informeert u daarover. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aanpassing aan de woning, het onderhoud en reparaties.
Huurtoeslag: wie, wat en wanneer?
Huurt u een woning en bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Hierbij is de hoogte van de huur en uw inkomen belangrijk. Vraag de gegevens op. Informatie over hoe en wanneer toeslag aangevraagd kan worden door mensen die zelfstandig wonen staat op www.toeslagen.nl. U kunt u ook laten informeren door uw belastingconsulent en ook de balastinginvullers van SVM.
Naar het verzorgingshuis, het verpleeghuis of een woonzorginstelling?
De persoonlijke situatie kan het noodzakelijk maken, dat iemand niet meer zelfstandig kan wonen. Binnen de gemeente Oisterwijk zijn er mogelijkheden voor verzorging en verpleging. Het is niet meer zo, dat je dan naar het ‘bejaardenhuis‘ gaat. De instellingen hebben verschillende mogelijkheden. Om in aanmerking te komen voor een plaats in het verzorgings-, of verpleeghuis dient u een indicatie te hebben. Een bijdrage daaraan levert de huisarts, het CIZ, het Bureau zorgbemiddeling van Thebe www.bureauzorgbemiddeling-@thebe.nl en Amaliazorg (www.amaliazorg.nl).
Het loket van de gemeente verwijst u naar Thebe, Catharinenberg en / of Leystromen.
Ook de ouderadviseurs en de cliëntondersteuner van SVM kunnen een bijdrage leveren om het traject op te starten.
Door de invoering van de WMO is er veel veranderd in de zorg, ook m.b.t. de toelating tot instellingen.
Voor de mogelijkheden in de gemeente Oisterwijk kunt u terecht bij de instellingen of de gemeente.
1. Thebe Park Stanislaus:
Er is een aantal appartementen (extra-muraal) die u huurt van de woonstichting Leystromen. Daarin woont u zelfstandig zolang dat kan, maar ook zorg aan huis is mogelijk. Thebe heeft een aantal appartementen met zorg (intramuraal), waarvoor u een eigen inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. Er zijn daarnaast 3 groepswoningen voor 6 personen met dementie.
2. Thebe de Vloet:
Thebe heeft in deze instelling plaatsen met verzorging en een aantal in het verpleeghuisdeel van Thebe voor ouderen met dementie. Daarnaast heeft Leystromen huurappartementen.
3. Woon-zorgproject Catharinenberg:
Deze instelling ressorteert onder Amaliazorg en is voor mensen met een indicatie die kunnen intekenen op een appartement. De toewijzingsregels worden vastgesteld in overleg tussen Amaliazorg, woonstichting Leystromen en de gemeente. Amaliazorg heeft in Oisterwijk ook verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie (in het voormalige klooster van de zusters van Catharinenberg).
Door de huidige wijzigingen in de zorg wijzigt van tijd tot tijd het aantal plaatsen per instelling.
Rol van de gemeente: waarvoor moet u daar wel – niet zijn?
De tijd dat de overheid, ook de gemeente, alles voor u regelde ligt steeds meer achter ons. Nieuwbouw is een zaak geworden van projectontwikkelaars, woonstichtingen, aannemers en instellingen. De markt bepaalt de prijs en het type woning. De gemeente staat aan de zijlijn.
Het gemeentelijk loket: de rol van de gemeente ligt in het voorwaarden scheppen en het bieden van een vangnet voor de zwaksten in de samenleving. Het gemeentelijk loket speelt daarin een rol. Het geeft informatie en adviseert mensen met vragen en problemen op het gebeid van welzijn en zorg. U kunt er terecht voor informatie en advies, voor voorzieningen en diensten (maaltijdvoorziening, personen-alarmering, dementieconsulent, WMO-voorzieningen, waaronder bv. vervoer, woningaanpassingen of hulp bij het huishouden).
Met het ingaan van de nieuwe WMO verordening vanaf 2015 zijn veel veranderingen doorgevoerd in de procedures van hulpvraag tot besluit. Bij uw verzoek aan de gemeente wordt u uitgelegd of en in welke mate het voor uw situatie geldt. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger zelf en zijn / haar omgeving. U kunt ook altijd terecht bij de cliëntondersteuner van SVM voor informatie, advies en hulp.
Wat wonen betreft, kunt u zelf aanpassingen realiseren waardoor u langer zelfstandig kunt wonen. Hiervoor zijn in de handel een breed scala aan hulpmiddelen te koop. Heeft u onvoldoende financiële middelen om dit zelf te realiseren of ontbreekt het u aan regelvermogen, dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen zijn er woonvoorzieningen en aanpassingen in de woning (traplift, vaste douchestoel e.d.) mogelijk. Daaraan is wel een kleine eigen bijdrage verbonden. Uw aanvragen worden beoordeeld door de Wmo-consulent van de gemeente. Belangrijk is dat er een (medische) noodzaak moet zijn voor deze voorzieningen. De gemeente realiseert geen preventieve voorzieningen of verstrekt geen hulpmiddelen die op termijn nodig kunnen zijn.
Het Loket Wegwijs (in Tiliander) is voor alle hulpvragen vanaf 1 september 2020 telefonisch (013-3030440) bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en te bezoeken op donderdag van 9.00 tot 10.30 uur. Er is geen apart WMO-loket meer.
Zie ook de website van de gemeente www.oisterwijk.nl. Klik op het scherm op ‘Sociaal’ en daaronder treft u de WMO aan.
Seniorenwoning, meergeneratiewoning, levensloopbestendige woning.
In de huidige situatie worden nauwelijks of geen echte seniorenwoningen (bejaardenwoningen) gebouwd. Appartementen zijn ook geschikt voor senioren, omdat alles gelijkvloers is. Er is vraag naar grondgebonden woningen (woningen op de begane grond) voor senioren. Wat is typisch voor een seniorenwoning? Seniorenwoningen, meergeneratiewoningen of levensloopbestendige woningen kunnen voor de langere toekomst geschikt zijn voor senioren, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wensen zijn dan bijvoorbeeld gelijkvloers zijn, een aantal technische voorzieningen m.b.t. domotica, de inhoud / afmetingen van de woning, de ligging in het dorp, de woonomgeving (veiligheid).
Domotica: Zoek op internet, bijvoorbeeld met Google, naar domotica. Domotica is het gebruiken van de moderne (digitale) techniek om allerlei zaken in huis te bedienen: afstandsbediening voor radio, tv, maar ook gordijnen en alarmering, verlichting enz., instellen van de CV, apparatuur als een kookplaat en oven. In nieuwe verzorgingsinstellingen wordt al veel domotica toegepast. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Senioren Vereniging Oisterwijk die zich speciaal richt op wonen voor senioren; zie de website www.svoisterwijk.nl .
Woonomgeving: welke eisen stel ik aan de woonomgeving? Woon ik in een mooie omgeving? Heb ik buren op wie ik kan rekenen? Is mijn tuin nog bij te houden? Kan ik veilig de straat op? Houdt iedereen ’s winters zijn stoep schoon? Kan ik in deze woning en deze omgeving oud worden? Welke overlast ervaar ik?
Adressen op een rij:
➢ Gemeente Oisterwijk: de Lind 44, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk, 013-5291311; www.oisterwijk.nl voor allerlei informatie en verzoeken.
➢ Loket Wegwijs in Tiliander op de 1e etage; tel. 013-3030440 www.oisterwijk.nl/loketwegwijs
➢ Woonstichting Leystromen: www.leystromen.nl; voor informatie over huren bij de woonstichting.
➢ De organisatie www.woninginzicht.nl heeft in een groot gebied in Midden-Brabant huur- en koopwoningen in het pakket. Wie op zoek is naar een woning kiest uit een regionaal aanbod.
➢ Thebe: www.thebe.nl voor informatie over verzorging en verpleging in Park Stanislaus en de Vloet.
➢ Amaliazorg www.amaliazorg.nl. zorgappartementen in Catharinenberg en verpleegzorg in het ‘klooster’.
➢ Senioren Vereniging Oisterwijk (SVO) belangenbehartiging voor seniorenwoningen; www.svoisterwijk.nl
➢ VSO-Oisterwik en SVM-Moergestel voor informatie en advies via de ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. www.vso-oisterwijk.nl en www.senioren-moergestel.nl
➢ Huurdersvereniging Oisterwijk info@huur-dersverenigingoisterwijk.nl
➢ Centrum Indicatiestelling Zorg – CIZ: Postbus 164, 5500 AD Veldhoven, www.ciz.nl
➢ Huurtoeslag: www.huurtoeslag.nl
Hebt u vragen: wend u tot het bestuur van SVM, de ouderenadviseur of de cliëntondersteuner. Voor adresgegevens zie het jaarboekje dat u als lid hebt ontvangen of op deze website.