Uw KBO-ledenpas.

SVM is op vele terreinen voor haar leden actief, vooral met activiteiten en voorlichting. Naast de activiteiten streeft het bestuur ernaar voor SVM-leden financieel voordeel te genereren: dat kan op landelijk niveau, regionaal of plaatselijk. Daardoor kunt u uw lidmaatschap eenvoudig terug verdienen.

  • SVM verzorgt voorlichtingsmiddagen, cursussen en activiteiten gratis of met een kleine eigen bijdrage.
  • Op landelijk en regionaal niveau krijgt u korting op de zorgverzekering. Informatie daarover staat in het jaarboekje, de Nieuwsbrief en het ledenblad “ONS”.
  • Ook worden kortingen gegeven op een aantal reizen voor senioren, een bezoek aan de Seniorenexpo in Veldhoven enz.
  • In het ledenmagazine “ONS” van KBO-Brabant, treft u aanbiedingen aan. Het blijft uiteraard uw eigen verantwoordelijkheid of u op een aanbod ingaat.
  • Voor uw bezoek aan het theater krijgt u in een aantal gevallen korting als senior. In de Nieuwsbrief nemen we zo tijdig mogelijk de voorstellingen ter informatie op.
  • In enkele gevallen geven ook winkels of bedrijven een korting aan senioren. We melden dat in de Nieuwsbrief en ook de betreffende zaak geeft dat aan.

Steeds wordt in de Nieuwsbrief van SVM nieuw aanbod vermeld. Maak er gebruik van.

Het gebruik van de ledenpas.

De KBO-ledenpas, verstrekt door KBO-Brabant is strikt persoonlijk en alleen geldig met de vermelding van naam, lidnummer en afdeling Moergestel. Vanaf 2019 is de pas onbeperkt geldig. De pas mag gebruikt worden tot de beëindiging van het lidmaatschap. Bij stopzetting van het lidmaatschap of bij overlijden dient de ledenpas ingeleverd te worden bij de ledenadministratie, of u mag hem vernietigen.

Bij onrechtmatig gebruik kan de ledenpas worden ingenomen. Mocht u een klacht hierover hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur van de seniorenvereniging.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur van Seniorenvereniging Moergestel