Wat is, en wat doet BUURTGENOTEN.

Kleine moeite, groot plezier!

Het project Buurtgenoten is in 2014 van start gegaan. Moergestel is toen ingedeeld in 7 buurten en elke buurt heeft enkele vrijwilligers als contactpersonen. Hun taak is om senioren die hulp of informatie zoeken verder te helpen. Dat kan een advies zijn of er wordt meteen een oplossing gezocht. Het kan er ook in bestaan dat u in contact wordt gebracht met iemand of een organisatie die de gevraagde hulp of informatie kan geven. De vrijwilligers-contactpersonen werken als werkgroep onder verantwoordelijkheid van SVM.

Buurtgenoten

De eenzaamheid oplossen kan niemand, maar de eenzaam- heid doorbreken kan iedereen. Buurtgenoten wil de sociale leefbaarheid in de wijk bevorderen door hulp en informatie te geven aan oudere buurtgenoten op allerlei praktisch niveau.

Soms kan ook het vervoer een probleem zijn. Buurtgenoten kan hulp, begeleiding of vervoer regelen, zodat u wel aan een activiteit kunt deelnemen.

Voor een klein klusje in huis kan Buurtgenoten een beroep doen op ‘Buurtklussers’, vrijwilligers die hun diensten graag aanbieden. Over al deze voorzieningen kan Buurtgenoten u informeren en behulpzaam zijn. Of misschien wilt u gewoon eens praten en een luisterend oor hebben.

Sociale contacten zijn onontbeerlijk voor een gezond leven. Buurtgenoten kunnen u in contact brengen met een vrijwilliger voor een kopje koffie, een wandelingetje of er even tussenuit.

Buurtgenoten heeft Moergestel ingedeeld in 7 kleine buurten (zie het overzicht verderop) met in elke buurt een eigen team van vrijwilligers: de Buurtgenoten. U kunt de Buurtgenoten in uw eigen buurt aanspreken over alles waar u vragen over hebt, zij geven u antwoord of (bege)leiden u naar een hulpdienst die u kan helpen. Het betreft de onderwerpen:

  • hulp en informatie, bezoekje (eenzaamheid), begeleiding;
  • buurtklussers, voor praktische hulp en kleine klussen in huis en tuin;
  • vrijwilligersvervoer met vrijwilligerchauffeurs uit Moergestel of met de ParelCabs (met een ParelCaps-pas of een WMO-vervoerspas)
  • mantelzorg complimenten, voor degene die voor u zorgt
  • het reserveren van de DUO-fiets

De vrijwilligers werken samen met alle in de gemeente voor senioren werkende organisaties, zowel met vrijwilligers als met beroepskrachten. Interesse? Meld u aan via de coördinator van Buurtgenoten, Buurtklussers, Vrijwilligersvervoer, Mantelzorg- complimenten en de DUO-fiets.

 

Contact: Piet Gelden | Oisterwijkseweg 68 | pgelden@gmail.com

| 013-5131609.

 

Overzicht buurtgenoten: Contactpersonen per buurt:

 Buurt 1: Kloosterlaan e.o.

Toos van de Sande | Herengoedstraat 2 | 06 12541956

Corry op ‘t Hoog | Sint Janshof 5 | 013-5132398

Ans Vriens | Kloosterlaan 17 | 013-5131171

Buurt 2: Prinsessenbuurt

Petra Verheijen | Krijtestraat 5 | 013-5132351

Ankie Wessels Beljaars | Duyvekotstraat 11 | 013-5133366

Loes Kroon | De Lathouwer 11 | 06-18240873

Buurt 3: Burgemeestersbuurt

Corry de Jong | Past Janssenstraat 22 | 06 30197067

Buurt 4: Heivelden e.o.

Det Boogaers | Regenbeemdeke 17 | 013-5131775

Claudia Theuns | De Dagmaet 1 | 06 46665909

Buurt 5: Moergestel Oost/Oostelvoortjes

Erna van Assouw | De Stappert 87 | 013-5133465

Carla Hamilton | Vossenhoorn 2 | 013-5131945

Buurt 6: Oisterwijkseweg/De Hoefkens/Groot Bungalowpark

Hetty Boon | de Hoefkens 49 | 013-5132161

Els Gelden | Oisterwijkseweg 68 | 013-5131609

Jennie Priem | Raadhuisstraat 5a | 06 29546519

Mieneke Meek | De Hoefkens 35 | 06-12312236

Buurt 7: Moergestel Zuid/Vinkenberg e.o.

Annie van Roessel | Heuvelstraat 24 | 013-5136251

Corrie Wolfs | Vinkenberg 17 | 013-5131116

 

Vrijwilligersvervoer Moergestel (VVM)

Vooraf: regelingen kunnen lopende het jaar wijzigen.

Het vrijwilligersvervoer Moergestel zorgt voor zorg gerelateerd vervoer binnen de gemeente Oisterwijk. U kunt een verzoek voor vervoer doen als u naar de huisarts, de tandarts, de apotheek, de (fysio)therapeut of de pedicure wilt. Bel tijdig naar de coördinator voor het vervoer 06-34038895, ook voor informatie. U betaalt per rit een kleine bijdrage, 10-rittenkaarten zijn verkrijgbaar bij de coördinator. Vervoer naar het ziekenhuis is in een aantal gevallen ook mogelijk. Bel de coördinator voor nadere informatie.

In den Boogaard liggen op de standaard van SVM flyers met de informatie over alle vervoersmogelijkheden. Indien u een WMO-vervoerspas hebt kunt u gebruik maken van het regio-vervoer binnen 25 km of van de ParelCaps. Met een ParelCapspas kunt u gebruik maken van de ParelCabs binnen de gemeente Oisterwijk (voor meer informatie: zie verderop onder vervoersmogelijkheden). Natuurlijk kunt u ook altijd gebruik maken van het openbaar vervoer (buurtbus 289 en lijndienst 141).

Vrijwilliger chauffeur worden? Deze dienst kan alleen blijven bestaan bij voldoende vrijwillige chauffeurs. Wilt u iets doen voor mensen in uw omgeving en hebt u een auto? Neem dan contact op met de coördinator van Buurtgenoten en afspraken worden gemaakt over uw mogelijkheden.

Contact: Piet Gelden | pgelden@gmail.com | 013-5131609.

 

SVM heeft een duofiets “Fun2Go” die u kunt reserveren.     

Buurtgenoten verzorgt het beheer van de duofiets.

 Het doel van de fiets is om mensen die beperkt mobiel zijn een of een paar uur te laten genieten van de omgeving door samen met een bestuurder een tochtje te maken. Bent u verminderd mobiel en wilt u er eens uit met de duofiets, bel dan voor een reservering naar de coördinator van “Fun2Go”en spreek dag en tijd af. U hebt ofwel zelf een bestuurder of vraagt bij de reservering of er een vrijwilliger bestuurder beschikbaar is. Een reservering kan zijn tussen 9.00 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 18.00 uur. Reserveer de fiets tenminste een dag voor uw rit en annuleer, als de tocht niet door kan gaan. Ook de bestuurder (familielid, kennis, buur) kan de reservering doen om met een passagier een tochtje te maken. De bestuurder maakt met de passagier afspraken over halen en brengen.

De duofiets heeft een vaste standplaats waar u de fiets ophaalt en terugbrengt. Bij het ophalen van de fiets krijgt u een instructie over het gebruik. Meld eventuele schade of gebreken bij het terugbrengen van de fiets. Maak een veilige tocht over goede wegen of paden: de fiets is breed en lang!

De fiets is verzekerd, maar we gaan ervan uit dat u zelf en de passagier een ziektekosten- en WA-verzekering hebt.

U betaalt voor een reservering € 5,- te voldoen bij het afhalen van de fiets.

Reserveer de ‘Fun2Go’ door te bellen naar de coördinator van de duofiets | Judy Lagemaat | 06-47424886 en spreek dag en tijd af. Zij meldt u waar u de duofiets kunt ophalen. Bij calamiteiten onderweg bellen naar de standplaats van de duofiets | 06-21595600; b.g.g. 013-5131609 bij noodgeval 112. Voor alle overige vragen en problemen: neem contact op met de coördinator van Buurtgenoten, Piet Gelden | 013-5131609.