WELZIJN en ZORG bij Seniorenvereniging Moergestel.

Uitgangspunten, doelstellingen:

 • SVM heeft aandacht voor Welzijn en Zorg voor de leden en belanghebbenden / betrokkenen in Moergestel (wijkgericht, nabij).
 • De activiteiten sluiten aan bij die op gemeentelijk niveau.
 • Voor het inroepen van deskundigheid en voorlichting wordt voornamelijk samengewerkt op het niveau van de gemeente.

 Activiteiten en aandachtsgebieden:

 • Preventie eenzaamheid en welzijn en zorg in het algemeen.
  • via de hulp- en adviesvragen aan de ouderenadviseurs – VOA’s.
  • advies en ondersteuning via de cliëntondersteuner voor WMO aangelegenheden.
  • de felicitatie- / bezoekgroep 80+ van SVM; leden van 80 jaar en ouder krijgen op of rond hun verjaardag een felicitatie en bezoekje.
  • Geef Elkaar de Hand met de uitvoering van maandelijkse activiteiten in Den Boogaard.
  • Buurtgenoten heeft een luisterend oog en oor en geeft advies en ondersteuning waar mogelijk. Sinds 2018 is er een vervoersregeling VVO Moergestel.
  • Trefpunt Stanislaus: daginvulling op dinsdag- en vrijdagmiddag en ontmoeting voor mensen zonder indicatie -dus niet zorgafhankelijk- , een laagdrempelige vorm. Er is een kennismakingsgesprek na de aanmelding.
  • Aandacht voor de mantelzorgers in Moergestel; informatie geven o.a. via Nieuwsklok.
  • Aansluiten bij algemene activiteiten op gemeentelijk niveau; o.a. van ContourdeTwern.
  • Informatie en ondersteuning zoals bij dementie.
  • Mantelzorg doen we samen in Oisterwijk, Heukelom en Moergestel. Er is een jaarlijkse activiteitenkalender.
 • Dementie – Alzheimer.
  • Geïnformeerd worden over de situatie in ons dorp, ook contact onderhouden met Park Stanislaus.
  • De ontwikkelingen op de dagvoorziening volgen (er is een folder over de dagvoorziening op Park Stanislaus -intramuraal). Aandacht voor deelname door inwoners uit het dorp (extramuraal).
  • Informatie en ondersteuning van ContourdeTwern; de dementieconsulent van de gemeente en Thebe (Rian Pijnenburg).
  • Aansluiten bij algemene activiteiten op gemeentelijk niveau.
  • Aansluiten bij het Alzheimercafé in de Coppele. De maandelijkse informatie staat in de Nieuwsbrief en op de website van SVM en in Nieuwsklok.

Contacten:

 • Gemeente: beleidsmedewerker met aandacht voor seniorenbeleid, Karen Vanheusden.
 • ContourdeTwern: ouderenwerker / mantelzorg / dementiecoördinator.
 • Park Stanislaus: het management en het team Welzijn t.a.v. de gang van zaken in het algemeen, afstemming van activiteiten en de uitvoering ervan.
 • ASD = de Adviesraad Sociaal Domein. Hierin wordt ook het beleid t.a.v. senioren behartigd, advies gevraagd of ongevraagd richting gemeente.
 • Werkgroep dementie: een vertegenwoordiger in de werkgroep vanuit Moergestel.
 • Alzheimercafé de Coppele: deelname door belangstellenden uit Moergestel.
 • VHVO: een vertegenwoordiging in de contactgroep voor informatie-uitwisseling.

 

Versie 2020.