WELZIJN en ZORG bij Seniorenvereniging Moergestel.                     

Uitgangspunten, doelstellingen:
➢ SVM heeft aandacht voor Welzijn en Zorg voor de leden en
belanghebbenden / betrokkenen in Moergestel (wijkgericht, nabij).
➢ De activiteiten sluiten aan bij die op gemeentelijk niveau.
➢ Voor het inroepen van deskundigheid en voorlichting wordt voornamelijk samengewerkt op het niveau van de gemeente.
Activiteiten en aandachtsgebieden:
Preventie eenzaamheid en welzijn en zorg in het algemeen.
o via de hulp- en adviesvragen aan de ouderenadviseurs – VOA’s.
o advies en ondersteuning via de cliëntondersteuner voor vooral WMO aangelegenheden, maar ook beter op basis van vragen van cliënten.
o de felicitatie- / bezoekgroep 80+ van SVM; leden van 80 jaar en ouder krijgen op of rond hun verjaardag een felicitatie en bezoekje.
o Geef Elkaar de Hand met de uitvoering van maandelijkse activiteiten in den Boogaard.
o Buurtgenoten heeft een luisterend oog en oor en geeft advies en ondersteuning waar mogelijk. Sinds 2018 is er een vrijwilligers vervoersregeling WVO Moergestel.
o Trefpunt Stanislaus: daginvulling op dinsdag- en vrijdagmiddag en ontmoeting voor mensen zonder indicatie -dus niet zorgafhankelijk- , een laagdrempelige vorm. Er is een kennismakingsgesprek na de aanmelding.
Mantelzorg.
o Aandacht voor de mantelzorgers in Moergestel; informatie geven o.a. via Nieuwsklok.
o Aansluiten bij algemene activiteiten op gemeentelijk niveau; o.a. van ContourdeTwern.
o Informatie en ondersteuning zoals bij dementie, armoede en eenzaamheid.
o Mantelzorg doen we samen in Oisterwijk, Heukelom en Moergestel. Er is een jaarlijkse activiteitenkalender.
Dementie – Alzheimer.
o Geïnformeerd worden over de situatie in ons dorp, ook contact onderhouden met Park Stanislaus.
o De ontwikkelingen op de dagvoorziening volgen (er is een folder over de dagvoorziening op Park Stanislaus -intramuraal). Aandacht voor deelname door inwoners uit het dorp (extramuraal).
o Informatie en ondersteuning van ContourdeTwern; de dementieconsulent van de gemeente en Thebe (Rian Pijnenburg).
o Aansluiten bij algemene activiteiten op gemeentelijk niveau.
o Aansluiten bij het Alzheimercafé in de Coppele. De maandelijkse informatie staat in de Nieuwsbrief en op de website van SVM en in Nieuwsklok.
Contacten:
➢ Gemeente: beleidsmedewerker met aandacht voor seniorenbeleid, Karen Vanheusden.
➢ ContourdeTwern: ouderenwerker / mantelzorg / dementiecoördinator.
➢ Park Stanislaus: met het management en het team Welzijn t.a.v. de gang van zaken in het algemeen, afstemming van activiteiten en de uitvoering ervan.
➢ ASD = de Adviesraad Sociaal Domein. Hierin wordt ook het beleid t.a.v. senioren behartigd voor advies gevraagd of ongevraagd richting gemeente.
➢ Werkgroep dementie: een vertegenwoordiger in de werkgroep hebben vanuit Moergestel.
➢ Alzheimercafé de Coppele: deelname door belangstellenden uit Moergestel.
➢ VHVO: een vertegenwoordiging in de contactgroep voor informatie-uitwisseling.
Versie 2021.